Specialist Rekrutimi & Trajnimi

Specialist Rekrutimi & Trajnimi
Pozicioni: Specialist Rekrutimi & Trajnimi
Rroga: 0 Lekë
Edukimi: Universitet
Qyteti dhe Adresa: Tirane/Autostrada Tirane-Durres, km 7

Postuar më: March 1, 2023, 11:54 a.m.

Fashion Avenue & Mercato Italia pjese e MEGATEK është një Hipermarket i tipit “Do It Yourself”, po kërkon nje punonjës për Departamentet e saj:

Specialist Rekrutimi & Trajnimi
 

Qellimi i Pozicionit: Te menaxhoje procesin e rekrutimit & trajnimit duke synuar permbushjen me sukses te objektivave te paracaktuara.

 

Detyrat
 

 • Asiston ne procesin e planifikimit te fuqise punetore.
 • Bën raportimin e numrit të punonjësve aktuale në krahasim me planifikimin e fuqisë punëtore të përcaktuar në fillim të vitit dhe paraqet arsyet e devijimit nga plani.
 • Pergjegjes per procesin e rekrutimit dhe te integrimit te personelit te ri, , postimi i pozitës, shqyrtimi dhe seleksionimi i kandidatëve dhe integrimi i punonjësve.
 • Merr pjese dhe perfaqeson kompanine ne panaire pune apo ne evente te tjera qe lidhen me HR.
 • Propozon ide te reja per te permiresuar proceset e Burimeve Njerezore.
 • Ndihmon në procesin e identifikimit te pozitave kyce brenda kompanisë.
 • Krijon profilet dhe kriteret e nevojshme që duhen përmbushur për zëvendësuesit potencialë.
 • Identifikon zëvendësuesit potencialë të brendshëm dhe të jashtëm.
 • Në koordinim me departamentin e BNJ në bazë të të gjeturave që dalin nga Vlerësimi i Nevojave për Trajnim të zëvendësuesve potencialë, identifikon trajnimet e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve të tyre.
 • Ndjekjen e procedurës së trajnimeve për çdo punonjës të ri në kompani.
 • Ndihmon në procesin e vlerësimit të performancës duke respektuar procedurën e vlerësimit të performancës (në përfundim të periudhës së provës dhe në fund të vitit).
 • Vlerëson dhe rishikon performancën e punonjësve, duke u siguruar për një proces të drejtë të vlerësimit
 • Kryen detyra te tjera te percaktuara nga Drejtori i Burimeve Njerezore.

 

 

Kualifikimet
Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi: Diplome Universitare.
Eksperiencë pune: Te pakten 3 vite ekperience te meparshme ne pozicione te ngjashme.

Aftësite:
 

 • Aftesi te shkelqyera komunikuese.
 • Aftesi shume te mira ne zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve.
 • Aftesi per te menduar ne menyre proactive.
 • Aftesia per te ruajtuar informacionin konfidencial.
 • Ndjenje pergjejgjesie.
 • Aftesi per te punuar ne ngarkese.
 • Aftesi shume te mira nderpersonale dhe organizacionale.


Aftesi te tjera:
 

 • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike.


Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutem dorezoni CV:
1. Me E-mail: [email protected]
2. ose kontaktoni 0694022492

MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania


Aplikoni për vendin e punës

Njoftime pune - Posto njoftim pune

Jeni duke kërkuar për punë? Këtu do mund të gjeni njoftimet më të fundit të punës. Nëse jeni biznes, ju mund gjithashtu të publikoni njoftimet tuaja të punës FALAS!
Gjej/Posto Njoftime Pune

Rreth Profesionist.al

Profesionist.al është platforma e parë Shqiptare nga ku ju mund të gjeni profesionistin që ju duhet për një shumëllojshmëri nevojash!
Shiko Shërbimet Tona